Vandplanudvalget i Randers

Om VPU

Vandplanudvalget i Randers, er en frivillig forening bestående af vandværker i
Randers Kommune, som samarbejder om grundvandsbeskyttelse.
Der er pt 13 medlemsvandværker og det er fortsat muligt at melde sig ind.

MEDLEMSLISTE:

Asferg
Assentoft
Kristrup
Langkastrup
Langå
Råsted
Sdr. Borup
Støvring
Spentrup
Uggelhuse
Vandmiljø Randers
Vorup
Øster Velling

Foreningens bestyrelse har ansvaret for opgaveløsningen, mens Vandmiljø Randers
varetager sekretariatsfunktionen.

Referat fra generalforsamling 2022
Referat fra generalforsamling 2021
Referat fra generalforsamling 2020
Referat fra generalforsamling 2019

Vedtægter for Vandplanudvalget i Randers
Bliv Sprøjtefri nu
Grundvandsforurening

 

Kontakt

Sekretariatet
Irisanda Linnau
irli@vmr.dk
Tlf. 38 41 12 87

Formand
Ole Quorning
mail@vpu-randers.dk
Tlf 38 41 12 26

Bestyrelsesmedlemmer:

Per Niebuhr 

raastedvand@gmail.com

Kurt Rasmussen 

asferg.vandvaerk@gmail.com

Michael Mose

kontor@kristrup.dk

 

Kirsten Bertelsen 

kasserer@assentoftvand.dk

Ole Quorning 

mail@vpu-randers.dk

 

Hjemmesidedesign: Freka Grafisk