Vandplanudvalget i Randers

Om VPU

Vandplanudvalget i Randers, er en frivillig forening bestående af vandværker i
Randers Kommune, som samarbejder om grundvandsbeskyttelse.
Der er pt tolv medlemsvandværker og det er fortsat muligt at melde sig ind.

MEDLEMSLISTE:

Asferg
Assentoft
Drastrup Mark
Kristrup
Langkastrup
Langå
Råsted
Sdr. Borup
Støvring
Spentrup
Uggelhuse
Vandmiljø Randers
Vorup
Øster Velling

 

Foreningens bestyrelse har ansvaret for opgaveløsningen, mens Vandmiljø Randers varetager sekretariatsfunktionen.

Referat fra generalforsamling

Vedtægter for Vandplanudvalget i Randers

 

Kontakt

Sekretariatet

Ole Quorning
mail@vpu-randers.dk

 Tlf 38 41 12 26

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Per Niebuhr
raastedvand@gmail.com

Kurt Rasmussen asferg.vandvaerk@gmail.com

Torben Bøgh Nielsen
langkastrup-vand@hotmail.com

Kirsten Bertelsen
kasserer@assentoftvand.dk

Ole Quorning
mail@vpu-randers.dk 

Hjemmesidedesign: Freka Grafisk